Sunday, March 31, 2013

¿Que es Bitcoin?

Un vídeo explicativo acerca de Bitcoin.


No comments:

Post a Comment